Tizim
Teletibbiyot
Teletibbiyot texnologiyalari - tibbiyot xodimlarining bir-birlari bilan masofadan turib ishlashini ta'minlaydigan axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridir
Teletibbiyot texnologiyalari - tibbiyot xodimlarining bir-birlari va boshqalar bilan masofadan turib ishlashini ta'minlaydigan axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridir
Teletibbiyot qo'llanilishining asosiy yo'nalishlari:
  • Teletibbiyot bo'yicha konsultatsiya / telemurabbiylik
  • Telemonitoring (telemetriya)
  • Teletibbiyot ma’ruzasi / seminar.
  • Teletibbiyot yig’lishi (konsilium)